fbpx

Snacksuri online de la Banzai Romania

Concurs  Organizăm un super giveaway de Black Friday 10 noiembrie – 20 noiembrie

Concurs Organizăm un super giveaway de Black Friday 10 noiembrie - 20 noiembrie

Vezi regulamentul Vezi castigatorii
Cauta si gaseste jetonul castigator!

Cauta si gaseste jetonul castigator!

Vezi regulamentul Vezi castigatorii
Concurs  Organizăm un super giveaway! CASTIGA UMBRELE BANZAI   13/05/2023 – 30/05/2023

Concurs Organizăm un super giveaway! CASTIGA UMBRELE BANZAI 13/05/2023 - 30/05/2023

Vezi regulamentul Vezi castigatorii
𝐌𝐄𝐆𝐀 𝐆𝐈𝐕𝐄𝐀𝐖𝐀𝐘,(CONCURS) noua identitate vizuală Banzai! 21/03/2023 – 06/04/2023

𝐌𝐄𝐆𝐀 𝐆𝐈𝐕𝐄𝐀𝐖𝐀𝐘,(CONCURS) noua identitate vizuală Banzai! 21/03/2023 - 06/04/2023

Vezi regulamentul Vezi castigatorii
Concurs  𝐌𝐄𝐆𝐀 #𝐆𝐈𝐕𝐄𝐀𝐖𝐀𝐘, în cinstea noului logo #Banzai! 16/12/2022 – 31/12/2022

Concurs 𝐌𝐄𝐆𝐀 #𝐆𝐈𝐕𝐄𝐀𝐖𝐀𝐘, în cinstea noului logo #Banzai! 16/12/2022 - 31/12/2022

Vezi regulamentul Vezi castigatorii
Concurs  MEGA GIVEAWAY DE ZIUA ROMANIEI 22/11/2022 – 04/12/2022

Concurs MEGA GIVEAWAY DE ZIUA ROMANIEI 22/11/2022 - 04/12/2022

Vezi regulamentul Vezi castigatorii
Concurs  MEGA GIVEAWAY Banzai de Rusalii 17/10/2022 – 31/10/2022

Concurs MEGA GIVEAWAY Banzai de Rusalii 17/10/2022 - 31/10/2022

Vezi regulamentul Vezi castigatorii
Concurs  MEGA GIVEAWAY Banzai de Rusalii 13/06/2022 – 29/06/2022

Concurs MEGA GIVEAWAY Banzai de Rusalii 13/06/2022 - 29/06/2022

Vezi regulamentul Vezi castigatorii
Concurs Banzai PURIFICATOR 16/05/2022 – 30/05/2022

Concurs Banzai PURIFICATOR 16/05/2022 - 30/05/2022

Vezi regulamentul Vezi castigatorii
Concurs Banzai KING SIZE 15/04/2022 – 30/04/2022

Concurs Banzai KING SIZE 15/04/2022 - 30/04/2022

Vezi regulamentul Vezi castigatorii
Concurs Banzai KING SIZE 14/02/2022 – 28/02/2022

Concurs Banzai KING SIZE 14/02/2022 - 28/02/2022

Vezi regulamentul Vezi castigatorii
Concurs Banzai KING SIZE 11/02/2022 – 21/02/2022

Concurs Banzai KING SIZE 11/02/2022 - 21/02/2022

Vezi regulamentul Vezi castigatorii
Concurs Banzai KING SIZE 17/01/2022 – 30/01/2022

Concurs Banzai KING SIZE 17/01/2022 - 30/01/2022

Vezi regulamentul Vezi castigatorii
Concurs Banzai KING SIZE 13/12/2021 – 25/12/2021

Concurs Banzai KING SIZE 13/12/2021 - 25/12/2021

Vezi regulamentul Vezi castigatorii
Concurs Banzai KING SIZE 15/11/2021 – 30/11/2021

Concurs Banzai KING SIZE 15/11/2021 - 30/11/2021

Vezi regulamentul Vezi castigatorii
Concurs Banzai KING SIZE 14/10/2021 – 30/10/2021

Concurs Banzai KING SIZE 14/10/2021 - 30/10/2021

Vezi regulamentul Vezi castigatorii
Concurs Banzai 17/05/2021 – 20/05/2021

Concurs Banzai 17/05/2021 – 20/05/2021

Vezi regulamentul Vezi castigatorii
Concurs Banzai, Perioada de desfasurare: 17/03/2021 – 22/03/2021

Concurs Banzai, Perioada de desfasurare: 17/03/2021 – 22/03/2021

Vezi regulamentul Vezi castigatorii
«Gaseste jetonul castigator si poti castiga» Perioada de desfasurare: 01.04.2021-30.06.2021

«Gaseste jetonul castigator si poti castiga» Perioada de desfasurare: 01.04.2021-30.06.2021

Vezi regulamentul Vezi castigatorii

REGULAMENT

REGULAMENT

  1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei „Giveaway” este S.C. Snack-Trade S.R.L., cu sediul în județul Iași, comuna Tomești, str. Stupinelor, nr. 3, CUI RO 36533950.

Perioada desfășurării campaniei este de la 10 până la 20 noiembrie 2023.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament, pe care participanții la această Campanie au obligația să îl respecte.

1. PRINCIPALELE PREVEDERI

1.1 Aceste prevederi, reglementează organizarea campaniei;

1.2. Obiectivele campaniei sunt următoarele: creșterea expunerii brandului „Banzai” pe rețelele sociale, atragerea de noi clienți, menținerea clienților existenți.

2. LOCUL ȘI DURATA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI „GIVEAWAY”

2.1 Campania este organizată și desfășurată exclusiv pe teritoriul României în perioada 10.11.2023 – 20.11.2023.

2.2 Campania „Giveaway” se va desfășura online, pe pagina de Facebook ale „Banzai România” (https://www.facebook.com/banzairomania.ro/) și pe profilul de Instagram „Banzai România” (https://www.instagram.com/banzairomania/).

3. CRITERII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

3.1 Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice cu capacitate deplină de exercițiu, cetățeni români sau străini, cu domiciliul sau reședința în România, cu vârsta minimă de 18 ani (toate aceste condiții trebuie îndeplinite până la data începerii Campaniei), care respectă termenii și condițiile acestui Regulament.

3.2 Nu au dreptul să participe la prezenta Campanie persoane fizice neautorizate, persoane juridice, angajații Companiei organizatoare și ale agențiilor implicate în organizarea campaniei, după caz, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție), rudele și afinii acestor angajați, până la gradul IV inclusiv.

3.3 Participarea la această Campanie include cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către Participanți a prezentului Regulament.

3.4 Organizatorul campaniei își rezervă dreptul de a elimina din Campanie orice persoană care nu are dreptul de a participa la Campanie.

4. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Persoanele care doresc să participe la campanie și se încadrează în criteriile prezentate la punctul 3 (în special 3.1-3.3) trebuie să respecte următorul mecanism:

a) Să acceseze pagina https://banzairomania.ro/campanii-promotionale/ pentru a citi și accepta Regulamentul, precum și pentru a afla informațiile relevante despre Concurs și condițiile de participare;

b) Pe 10.11.2023 va fi plasată postarea pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/banzairomania.ro/ și pe profilul de Instagram „ https://www.instagram.com/banzairomania/. Iar în perioada 10.11.2023–20.11.2023 participanții la campanie vor trebui să pună Like la postarea respectivă, să eticheteze în comentarii la postarea respectivă un prieten sau mai mulți și să dea Share. Acești participanți vor fi înscriși automat în tragerea la sorți care va avea loc pe unul dintre site-urile: www.random.org sau https://commentpicker.com/.

c) Șansele de câștig vor crește în caz în care vor fi adăugați mai multe persoane din lista de prieteni în comentariile de la postările menționate la punctul b).

5. PROCEDURA ȘI CONDIȚIILE DE ACORDARE A PREMIULUI

5.1 La data de 21 – 23 noiembrie 2023, din lista înscrisă de participanți se vor alege prin tragere la sorți (pe unul dintre site-urile: www.random.org sau https://commentpicker.com/) 3 (trei) câștigători, care vor fi anunțați pe pagina de Facebook și Instagram ale „Banzai România”.

5.2 Câștigătorilor determinați li se vor desemna unul dintre următoarele premii, în ordinea în care au fost aleși:

a) Locul 1 – 12 pungi de Party mix 50 g și o pungă textilă eco cu logoul „Banzai”

b) Locul 2 – boxă difuzor și o pungă textilă eco cu logoul „Banzai”

c) Locul 3 – umbrelă cu logoul „Banzai” și o pungă textilă eco cu logoul „Banzai”

5.3 Premiul se acordă câștigătorilor în mod personal sau prin curier.

5.4 Câștigătorii anuntați pe pagina de Facebook și Instagram ale „Banzai România” sunt obligați să transmită datele de contact (nume, prenume, nr. telefon și adresa, confirmarea împlinirii vârstei de 18 ani) timp de 48 de ore din momentul anunțării câștigului. Câștigătorul premiului acordat pentru locul 1 (vezi 5.2) i se va solicita și codul numeric personal (CNP), în vederea îndeplinirii de către Organizator a obligațiilor prevăzute de Codul Fiscal, și anume de completare a Declarației 205 – Declarația informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiarul de venit.

5.5 În caz în care oricare din cei trei câștigători determinați nu poate fi validat (adică nu se încadrează în criteriile prezentate la punctul 3 (în special 3.1-3.3) sau nu a prezentat datele de contact timp de 48 de ore din momentul anunțării câștigului) sau, din motive independente de voința companiei Organizatoare, nu poate fi contactat sau refuză premiul, echipa organizatorului campaniei își va extrage noi câștigători, prin același mecanism descris anterior.

5.6 Un participant nu poate câștiga prin tragere la sorți mai mult decât un singur premiu în cadrul prezentei Campanii, indiferent de numărul de înscrieri în Campanie.

5.7 Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii și nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor. Câștigătorul premiului este singurul beneficiar al premiului atribuit și nu poate ceda drepturile asupra premiului câștigat altor persoane.

5.8 Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (costul serviciilor de internet sau de telefonie mobilă).

6. Dispoziții finale

6.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/ sau completa prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda, înceta, întrerupe, scurta și/ sau prelungi desfășurarea Campaniei, oricând, prin întocmirea unor acte adiționale, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în ziua următoare aducerii la cunoștință publicului a modificărilor intervenite, prin publicarea pe Site-ul Campaniei și/ sau pagina de facebook și Instagram „Banzai România”.

6.2 Activitățile de prelucrare de date cu caracter personal sunt efectuate de către Organizatorul campaniei în baza interesului său legitim în desfășurarea obiectului de activitate, în conformitate cu normele legale aplicabile în domeniu. Toate informațiile cu caracter personal ale participanților colectate pe parcursul Campaniei vor fi prelucrate doar în scopul premierii câștigătorilor și identificării corespunderii criteriilor de participare la campanie, în conformitate cu legislația în vigoare.

6.3 Compania urmează să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

6.4 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

6.5 Clarificarea întrebărilor suplimentare poate fi efectuată prin contactarea companiei organizatoare la nr. de telefon 0757 575 789.